Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị phổ biến luật xây dựng năm 2020 và các quy định mới về đầu tư, xây dựng

Xem: 692 - ngày đăng: 12-03-2021
Nguồn: Tổng công ty HUD

TỔNG CÔNG TY HUD TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỔ BIẾN LUẬT XÂY DỰNG NĂM 2020 VÀ CÁC QUY ĐỊNH MỚI VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG

Ngày 10/03/2021, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Xây dựng năm 2020 và các quy định mới về quản lý đầu tư, xây dựng với sự tham gia của gần 150 đại biểu là cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên môn thuộc Tổng công ty và các công ty thành viên. Hội nghị được tổ chức tập trung tại Hội trường Tổng công ty và kết nối trực tuyến với một số điểm cầu của các Ban QLDA miền Trung, miền Nam và công ty thành viên.

 
 

Tại Hội nghị, bà Tống Thị Mỹ Hạnh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Xây dựng đã giới thiệu chi tiết về nội dung Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 (gọi tắt là Luật Xây dựng năm 2020) đã được Quốc hội thông qua tháng 8/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, đồng thời so sánh những thay đổi, khác biệt so với Luật Xây dựng năm 2014. Cùng với Luật Xây dựng năm 2020,  Bà Tống Thị Mỹ Hạnh cũng cung cấp thông tin về xử lý một số vấn đề chuyển tiếp từ thực thi Luật Xây dựng năm 2014 sang thực thi Luật Xây dựng năm 2020; những nội dung giao Chính phủ, Bộ ngành quy định chi tiết; hệ thống các văn bản Nghị định, Thông tư quy định chi tiết việc thực hiện Luật Xây dựng năm 2020.

Sau phần phổ biến, Bà Tống Thị Mỹ Hạnh đã dành thời gian trao đổi, thảo luận với các đại biểu về một số nội dung khi áp dụng Luật Xây dựng năm 2020 cũng như các Nghị định, Thông tư vào quá trình đầu tư xây dựng trên thực tế.

 
 
 
 
 

Chia sẻ:

Đánh giá