Tổng công ty HUD tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Quý I và triển khai nhiệm vụ công tác Quý II năm 2019

Xem: 546 - ngày đăng: 10-04-2019
Nguồn: Tổng công ty HUD

Ngày 05/4/2019, tại trụ sở Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD), đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã chủ trì Hội nghị kiểm điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD và công tác Đảng trong Quý I, triển khai nhiệm vụ công tác SXKD, công tác Đảng Quý II năm 2019. Hội nghị có sự tham gia của các Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc; các Ủy viên BCH Đảng bộ; Chánh Văn phòng Đảng ủy, Trưởng các Ban của Đảng ủy; Bí thư tổ chức Đảng trực thuộc; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chuyên môn Tổng công ty; Giám đốc các Ban QLDA, Chi nhánh của Tổng công ty; Chủ tịch, Giám đốc các công ty thành viên; Người đại diện phần vốn trong các công ty liên doanh, liên kết.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty phát biểu chủ trì Hội nghị.

Dự báo chịu ảnh hưởng nhiều từ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nên quý I, cả tổ hợp Công ty mẹ - Tổng công ty đề ra kế hoạch thấp so với kế hoạch cả năm, mặc dù thực hiện được nhiều mục tiêu quan trọng nhưng kết quả thực hiện các chỉ tiêu SXKD thấp hơn so với kế hoạch đặt ra với giá trị thực hiện các chỉ tiêu từ 62% - 88% kế hoạch quý. Sang Quý II/2019 Tổng công ty đặt chỉ tiêu so với kế hoạch cả năm để bảo đảm 6 tháng đầu năm 2019, các chỉ tiêu SXKD của Tổng công ty đạt từ 38-48% kế hoạch cả năm, tương đương so với mức chung của toàn ngành. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ của công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác tổ chức cán bộ, công tác đảng viên và văn phòng cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, công tác xây dựng và phát triển Đảng.

Đối với các Công ty thành viên, tùy theo ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất và đặc thù của đơn vị mình, căn cứ các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2019 và các diễn biến thực tế của thị trường, chủ động các giải pháp thúc đẩy SXKD và đầu tư phát triển, tăng cường công tác thu hồi vốn tại dự án, đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, cố gắng hoàn thành, vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Quý II đã xây dựng.

Đồng chí Đỗ Hoài Đông – Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐTV nhấn mạnh, những mục tiêu, nhiệm vụ trong Quý II/2019 đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm cao cùng với sự chủ động, phát huy trách nhiệm của tất cả cán bộ, Đảng viên, viên chức, người lao động trong cả tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con Tổng công ty, nhất là vai trò của những cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu các đơn vị trong Tổng công ty để có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.

Chia sẻ:

Đánh giá