Tổng công ty HUD tổ chức Đại hội công nhân viên chức thông qua phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty

Xem: 2164 - ngày đăng: 26-12-2016
Nguồn: Tổng công ty HUD

Thực hiện quy định của Nhà nước về công tác CPH DNNN, trong các ngày 9 và 12/12/2016, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Đại hội Công nhân viên chức thông qua phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty  tại Hà Nội (dành cho cán bộ, công nhân viên chức khu vực phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra và Tp. Hồ Chí Minh (dành cho cán bộ, công nhân viên chức từ Quảng Bình trở vào). Đại hội diễn ra ở Hà Nội do Đoàn chủ tịch gồm: ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Nguyễn Đức Hùng – Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; ông Tạ Trọng Tấn – Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, điều hành. Đại hội ở Tp. Hồ Chí Minh diễn ra dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch gồm: ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; ông Trần Văn Thành – Phó Tổng giám đốc. Đại hội có sự tham dự của đại diện Bộ Xây dựng và gần 400 cán bộ, công nhân viên toàn Tổng công ty và trên 30 đại biểu là người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên.

Các đại biểu đã nghe Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Báo cáo công tác xây dựng  phương án CPH và báo cáo tóm tắt phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty; nghe Trưởng ban Pháp chế - Đối ngoại trình bày Báo cáo tóm tắt Dự thảo Điều lệ Công ty CP; nghe Trưởng ban Tổ chức – nhân sự trình bày Báo cáo Phương án sử dụng lao động và mua cổ phần ưu đãi. Dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm một số nội dung, trong đó tập trung vào xây dựng mục tiêu, phương hướng và các nhiệm vụ trọng tâm sau CPH để bảo đảm duy trì ổn định việc làm đời sống CBCNV, bảo toàn vốn, bảo đảm tăng trưởng bền vững, bảo đảm cổ tức, tiếp tục duy trì phát triển thương hiệu HUD trên thị trường BĐS Việt Nam…

Các đại biểu đều nhất trí biểu quyết thông qua: Phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty; Dự thảo Điều lệ Công ty CP; Phương án sử dụng lao động và mua cổ phần ưu đãi.

 Phát biểu tại Đại hội, ông Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng, công tác CPH Công ty mẹ - Tổng công ty trong hơn hai năm qua được Ban Chỉ đạo CPH, Tổ giúp việc, Lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty tập trung thực hiện nghiêm túc, thận trọng bảo đảm đúngquy trình, quy định. Qua đó, ngày 21/11/2016, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 1242/QĐ-BXD Giá trị doanh nghiệp để CPH Công ty me - Tổng công ty HUD. Ông Nghiêm Văn Bang tin tưởng, công tác CPH Tổng công ty sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Khi chuyển sang mô hình mới, cùng với các giải pháp tái cơ cấu hợp lý về quản trị, nhân lực, tài chính, thị trường, Tổng công ty HUD sẽ vượt qua khó khăn, mạnh mẽ vươn lên khẳng định vị thế của mình.

 Hình ảnh Đại hội:

Các Đại biểu dự Đại hội làm Lễ Chào cờ.

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.

Ông Ngô Duy Đông – Chánh văn phòng Tổng công ty tuyên bố lý do và giới thiệu các Đại biểu tham dự Đại hội.

Ông Nguyễn Huy Hưng – Kế toán trưởng Tổng công ty trình bày Báo cáo trước Đại hội.

Các Đại biểu Dự Đại hội tại Tp. HCM làm Lễ Chào cờ.

Các Đại biểu nghe ông Trần Văn Thành – Phó Tổng giám đốc trình bày Báo cáo tại Đại hội ở Tp. HCM.

Các Đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng.

Chia sẻ:

Đánh giá