Tổng công ty HUD thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Xem: 1559 - ngày đăng: 25-01-2021
Nguồn:Tổng công ty HUD

TỔNG CÔNG TY HUD TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2021

Ngày 22/01/2021, tại Nghệ An, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

 
 
 

Đồng chí  Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV HUD phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Dự Hội nghị, Bộ Xây dựng có đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng Bộ Xây dựng; Tổng công ty HUD có đồng chí  Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Đỗ Hoài Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc; các đồng chí Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo Văn phòng, các Ban chuyên môn, Ban QLDA, Chi nhánh của Tổng công ty và các Công ty thành viên.

 

Đồng chí Đỗ Hoài Đông, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc HUD nêu bật một số kết quả chủ yếu trong năm 2020 của Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện năm 2021 của HUD và các tham luận, thảo luận về báo cáo Tổng kết năm 2020 và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021 của một số Ban chuyên môn, Ban QLDA, công ty thành viên của Tổng công ty và của đồng chí Nguyễn Phúc Hưởng Phó vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ Xây dựng.

Năm 2020, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng, Đảng ủy Khối DNTW, các ban, ngành, các địa phương, sự đoàn kết thống nhất trong chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo và CBNV Tổng công ty đã đưa ra một số kịch bản ứng phó thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa bảo đảm thực hiện kế hoạch SXKD. Với nỗ lực đó, năm 2020, Tổng công ty HUD đã vượt qua mọi khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch. Xác định năm 2021, khó khăn thách thức còn rất lớn, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, Tổng công ty HUD đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trên tinh thần bảo toàn các nguồn lực với mức tăng trưởng hợp lý cho một số chỉ tiêu.

 
 
 
 
 
 

Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV đã tổng kết nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm của Tổng công ty để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020. Đồng chí đã cảm ơn Bộ Xây dựng, và các ban, ngành, địa phương… năm 2020 đã quan tâm, hỗ trợ Tổng công ty HUD, cảm ơn toàn thể CBNV HUD đã đoàn kết, đồng tâm cùng lãnh đạo Tổng công ty bám sát kế hoạch, nỗ lực thi đua, phấn đấu thực hiện triệt để các giải pháp đề ra để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2021, đồng chí Nguyễn Việt Hùng yêu cầu CBNV Tổng công ty và các công ty thành viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết và năng lực kinh nghiệm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch và giải pháp đề ra tại Hội nghị này. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: hoàn thành công tác lập, trình duyệt và tổ chức triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2021-2025; triển khai ngay việc xây dựng kế hoạch 05 năm giai đoạn 2021-2025 của Công ty mẹ và các đơn vị thành viên theo các mục tiêu tăng trưởng đã được Đại hội Đảng bộ Tổng công ty thông qua; tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển các dự án mới tạo cơ sở, nguồn việc cho kế hoạch 2021-2025, trong đó ưu tiên nguồn lực phát triển các dự án nhà ở xã hội; tăng cường công tác quản lý sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cơ cấu doanh nghiệp và bám sát Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Xây dựng, nhu cầu và thực trạng hoạt động của Tổng công ty để xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số cho cả giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo HĐTV phê duyệt để triển khai thực hiện.

 

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty và đại diện lãnh đạo các Vụ chức năng của Bộ Xây dựng đã trao Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2019” của Bộ Xây dựng cho Công ty HUD1, Công ty HUDLAND và Công ty HUD Nha Trang.

Nhân dịp cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng 81 năm ngày thành lập Đảng và tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trước khi tiến hành Hội nghị tổng kết, Lãnh đạo và cán bộ chủ chốt Tổng công ty HUD đã tới Khu di tích Làng Sen, Nam Đàn, Nghệ An, quê hương của Bác Hồ để dâng hoa, thắp hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự nghiệp Cách mạng mà Người đã đóng góp cho Tổ quốc và dân tộc Việt Nam.

 
 

Chia sẻ:

Đánh giá