Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

Xem: 2165 - ngày đăng: 15-02-2017
Nguồn: Tổng công ty HUD

Ngày 16/01/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Dự Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương có đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo một số Ban của Đảng ủy Khối. Bộ Xây dựng có lãnh đạo một số Vụ chức năng. Công đoàn Xây dựng Việt Nam có đồng chí Phạm Xuân Hải – Phó Chủ tịch, đại diện một số Ban của Công đoàn XDVN. Tổng công ty HUD có đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Đức Hùng – Phó bí thư Phụ trách Đảng ủy, Tổng giám đốc Tổng công ty; các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐTV, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban của Đảng ủy Tổng công ty; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, Giám đốc các Chi nhánh, Giám đốc các Ban QLDA của Tổng công ty; Chủ tịch, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Công ty thành viên; Người đại diện phần vốn của Tổng công ty trong các công ty liên doanh, liên kết; Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng.

Hội nghị đã nghe và thảo luận, đóng góp tham luận xây dựng và các báo cáo chuyên đề về kết quả thực hiện năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017 trên các lĩnh vực của Đảng bộ Tổng công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo các báo cáo, năm 2016,nền kinh tế đất nước mặc dù có những chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Thị trường bất động sản là ngành nghề kinh doanh chính của Tổng công ty HUD tuy đã hồi phục nhưng chỉ tại một số phân khúc và địa bàn nhất định; trong khi đó, đối với Tổng công ty, lượng hàng tồn kho còn lớn, tính thanh khoản thấp, sản phẩm chưa phù hợp với đại bộ phận người dân có thu nhập trung bình và thấp; những tồn tại đang phải từng bước giải quyết theo kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra là những khó khăn, thách thức cần tháo gỡ, khắc phục để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Xây dựng, các Ban Ngành có liên quan, sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền các địa phương nơi Tổng công ty triển khai các dự án, sự phối hợp của các đối tác cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động; Tổng công ty đã vượt qua khó khăn thách thức, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, đóng góp vào kết quả chung của Ngành Xây dựng. Cụ thể, Tổng công ty HUD đã thực hiện giá trị SXKD đạt 8.890 tỷ/KH 8.810 tỷ đồng bằng 101% KH năm; Giá trị đầu tư đạt 3.066 tỷ/KH 2.800 tỷ đồng bằng 109% KH năm; Doanh thu đạt: 7.788 tỷ/KH 7.600 tỷ đồng bằng 102% KH năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 559 tỷ /KH 450 tỷ đồng bằng 124% KH năm; Nộp NSNN đạt 655 tỷ/KH 622 tỷ đồng bằng 105% KH năm; Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ SXKD, năm 2016, Tổng công ty HUD tiếp tục triển khai Đề án Tái cơ cấu Tổng công ty theo Quyết định số 806/QĐ-BXD ngày 29/08/2013 của Bộ Xây dựng. Trong năm 2016, Tổng công ty đã thoái toàn bộ vốn của Tổng công tại Công ty CP Phát triển nhà và đô thị Phú Quốc và hoàn thiện các thủ tục, tổ chức đấu giá cổ phần của Tổng công ty tại Công ty CP Khách sạn và du lịch Bảo Việt, Công ty CP Sài Gòn - Rạch Giá, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Phú Quốctheo giá khởi điểm được BXD phê duyệt nhưng không có nhà đầu tư tham gia.

Tổng công ty HUD đang tiếp tục triển khai việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Công ty CP Xi măng Sông Thao về Tổng công ty VICEM theo chủ trương của cấp có thẩm quyền.

Hiện Tổng công ty đang tổ chức đánh giá việc thực hiện Đề án tái cơ cấu Tổng công ty đến năm 2016, trên cơ sở đó xây dựng phương án tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 trình Bộ Xây dựng phê duyệt.

Đặc biệt, trong việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm là cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tổng công ty HUD đã hoàn thành công tác xác định giá trị doanh nghiệp vào thời điểm 31/12/2014, và Bộ Xây dựng được phê duyệt giá trị doanh nghiệp, Tổng công ty đã hoàn thiện phương án cổ phần hóa, đã thông qua Đại hội cán bộ công nhân viên, hiện đang trình Bộ Xây dựng (ngày 27/12/2016) thông qua để báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Công ty TNHHMTV Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) đã được Bộ Xây dựng phê duyệt giá trị doanh nghiệp; hiện nay, đang trình Bộ Xây dựng (tháng 11/2016) phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Năm 2016, Tổng công ty tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội mang tính thiết thực, tập trung vào các hoạt động phụng dưỡng bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chương trình Tết cho người nghèo, tặng quà cho các gia đình chính sách, chăm lo đời sống người lao động, trợ cấp người lao động có hoàn cảnh khó khăn; chủ động kịp thời hỗ trợ ở các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai bão lụt tại Miền Trung, tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, vùng biển đảo như huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi, vùng núi như Sa Pả - Lào Cai... với tổng mức kinh phí là hơn 3,5 tỷ đồng.

Năm 2017 Tổng công ty HUD xác định sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức tác động tới nền kinh tế nước ta nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng.Thị trường bất động sản có những diễn biến khó lường khi hoạt động tín dụng siết chặt, trong khi lượng hàng tồn kho của Tổng công ty lớn và kém tính thanh khoản. Nhu cầu đầu tư cho các dự án để kinh doanh năm 2017 và chuẩn bị cho giai đoạn dài hạn cùng với yêu cầu đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các dự án để bàn giao cho địa phương rất lớn, nhưng nguồn lực của Tổng công ty còn hạn hẹp. Quản trị doanh nghiệp khi chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đòi hỏi phải có sự đổi mới mạnh mẽ mang tính hệ thống với tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ công nhân viên. Những tồn tại, khuyết điểm trong quá trình triển khai dự án theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ cần tiếp tục phải giải quyết, khắc phục là những khó khăn, thách thức cần tháo gỡ, giải quyết để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững trong chiến lược phát triển dài hạn của Tổng công ty.

Trong bối cảnh đó, Tổng công ty HUD xây dựng kế hoạch năm 2017 với các chỉ tiêu mang tính khả thi, phù hợp với nguồn lực của doanh nghiệp như sau:

- Giá trị SXKD: 9.897 tỷ đồng bằng 111% thực hiện năm 2016;

- Giá trị đầu tư: 3.670 tỷ đồng bằng 120% thực hiện năm 2016;

- Doanh thu: 8.640 tỷ đồng bằng 111% thực hiện năm 2016;

- Lợi nhuận trước thuế: 533 tỷ đồng bằng 96% thực hiện năm 2016;

- Nộp NSNN: 588 tỷ đồng bằng 90% thực hiện năm 2016;

- Thu nhập bình quân người lao động tăng 5-6% so với thực hiện 2016.

Để thực hiện các chi tiêu này, Lãnh đạo và CBNV Tổng công ty HUD thống nhất thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau:

1. Tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước, người đứng đầu từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên, các Ban tham mưu, Ban QLDA, Chi nhánh; đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển với định hướng xuyên suốt là lấy phát triển đô thị và nhà ở là ngành nghề chính, là hoạt động trung tâm theo phương châm “gắn đầu tư với kinh doanh”, kết hợp với thi công xây lắp, sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và một số ngành nghề có liên quan, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu nêu trên, đồng thời tạo nên những tiền đề cho việc tăng trưởng nhanh hơn vào những năm cuối của kỳ KH 2016-2020.

2. Chuyển đổi hoạt động Công ty mẹ Tổng công ty, Công ty HUDS từ doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần; rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành hệ thống quy trình quản trị nội bộ phù hợp với mô hình hoạt động của công ty cổ phần gắn với rà soát chức năng nhiệm vụ, định biên cán bộ các đơn vị thuộc Công ty mẹ Tổng công ty.

3. Triển khai thực hiện theo lộ trình Phương án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động Tổng công ty giai đoạn 2017-2020 sau khi được Bộ Xây dựng phê duyệt.

4. Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đẩy mạnh công tác nghiên cứu, rà soát, phát triển các dự án mới, tạo nguồn công việc chuyển tiếp cho các năm tiếp theo trong KH 05 năm giai đoạn 2016-2020 đi đôi với việc hoàn thành dứt điểm, bàn giao, thanh quyết toán các dự án triển khai trước đây đã cơ bản hoàn thành.

5. Tiếp tục khắc phục các tồn tại về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, kinh doanh,...  trong quá trình triển khai các dự án, hoàn thành các nghĩa vụ của Tổng công ty với Nhà nước theo các nội dung đã được các cơ quan có thẩm quyền nêu ra trong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giám sát hoạt động Tổng công ty; tăng cường công tác quản lý, giám sát trong sử dụng vốn và tài sản tại TCT.

6. Quan tâm đúng mức đến đời sống, thu nhập của CBCNV, người lao động và các hoạt động an sinh xã hội, các hoạt động Công đoàn, Đoàn thanh niên, các phong trào thi đua trong Tổng công ty và các đơn vị thành viên, tạo hiệu ứng tích cực cho thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 thể hiện sự quyết tâm vượt qua khó khăn thách thức của Tổng công ty để hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đề ra và là tiền đề quan trọng để Tổng công ty triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, chuẩn bị cho việc chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần. Những mục tiêu kế hoạch đặt ra trong năm 2017 trong bối cảnh kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn là những nhiệm vụ rất nặng nề đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn cùng với tinh thần đoàn kết, thi đua, đồng tâm hiệp lực, phát huy tối đa các nguồn lực với một quyết tâm cao của tất cả cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động trong Tổng công ty.

 Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Trên cơ sở các nội dung báo cáo, các ý kiến thảo luận đóng của của các đại biểu dự Hội nghị, của Lãnh đạo Đảng ủy Khối, đồng chí Nghiêm Văn Bang – Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã phát biểu cảm ơn và tiếp thu. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng, với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo Bộ Xây dựng, lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, các cơ quan có liên quan cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên trong đơn vị, năm 2017, Tổng công ty HUD sẽ tiếp thực thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD đã đề ra, đóng góp tích cực vào các mục tiêu phát triển của ngành xây dựng, của đất nước.

Đồng chí Nghiêm Văn Bang - Chủ tịch HĐTV Tổng công ty HUD phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Phó Chủ tịch Công đoàn XDVN đã trao tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào CNVC – Lao động và hoạt động công đoàn năm 2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn Tổng công ty HUD.

Đồng chí Phạm Xuân Hải - Phó Chủ tịch CĐXDVN trao Cờ thi đua năm 2016 của TLĐLĐVN cho Công đoàn Tổng công ty HUD

Chia sẻ:

Đánh giá