Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Công ty HUDS tham dự Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ ngày 28/4/2023 của Đảng ủy Khối DNTW.

Xem: 215 - ngày đăng: 25-10-2023

Ngày 24/10/2023 Đảng bộ Công ty HUDS đã tham gia Hội nghị tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của BCH Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong khối Doanh nghiệp Trung ương” theo hình thức trực tiếp tại Tổng công ty và trực tuyến. Công ty có 6 điểm cầu kết nối với điểm cầu chính là trụ sở Tổng công ty, trong đó điểm cầu 1 tại trụ sở Văn phòng Công ty; điểm cầu 2 tại Ban quản lý Dự án số 1 Công ty HUDS; điểm cầu 3 tại Chi bộ Chi nhánh Công ty –Xí nghiệp 1; điểm cầu số 4 tại Chi bộ Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3; điểm cầu số 5 tại Chi bộ Chi nhánh Công ty – Xí nghiệp 4; điểm cầu số 6 tại Chi bộ Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách các điểm cầu là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ hoặc Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ. Quá trình triển khai Đảng uỷ Công ty đã có Thông báo số 363-TB/ĐU, ngày 23/10/2023 về việc triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến trên.

Đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV, Giám đốc Công ty HUDS, Phụ trách điểm cầu số 1

Điểm cầu số 1 - Trụ sở Văn phòng Công ty HUDS

Điểm cầu số 2 tại Ban Quản lý Dự án số 1 Công ty HUDS

Điểm cầu số 3 tại Chi bộ chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1

Điểm cầu số 4 tại Chi bộ chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3

Điểm cầu số 5 tại Chi bộ Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4

Điểm cầu số 6 tại Chi bộ chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phan Trường Sơn - Phó Bí thư trường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối DNTW quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối

Đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU, ngày 18/8/2023 của BCH Đảng bộ TCT

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phổ biến, quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK. Tiếp đó, đồng chí Phan Trường Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty triển khai quán triệt việc thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU, ngày 18/8/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Tổng công ty. Toàn thể lãnh đạo và đảng viên thuộc Đảng bộ Công ty HUDS đã nghiêm túc tiếp thu các nội dung được phổ biến, quán triệt.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá