Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị.

Xem: 2381 - ngày đăng: 07-12-2016

Ngày 02/02/2016 tại nhà Văn hóa Bán đảo Linh Đàm Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Dự hội nghị đại diện Tổng công ty có đồng chí Lê Quang Hiệp - Phó Tổng giám đốc - Tổng Công ty, các đồng chí trong các ban chức năng Tổng Công ty . Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty, đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí thuộc Đảng ủy HĐTV, Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, trưởng phó các Phòng ban Công ty, Ban Giám đốc, trưởng phó các phòng, tổ đội các đơn vị trực thuộc Công ty.

Báo cáo tại hội nghị đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Phó bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty cho thấy: Trong năm 2015 hầu hết các chỉ tiêu tổng thể SXKD của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năm 2015 Tổng công ty đạt giá trị SXKD 156,348 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch; giá trị đầu tư đạt 86,615 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch; doanh thu đạt 372,119 tỷ đồng, bằng 96,5% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 32,361 tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 6,4 triệu đồng/người/tháng. Trong lĩnh vực đầu tư trong năm 2015 Công ty tập trung công tác đầu tư dự án Đồng Bẩm. Hiện nay cơ bản đã thực hiện đầu tư xong phần hạ tầng và đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai bán hàng. Bên cạnh đó Công ty cũng tập trung thực hiện các dự án như: Dự án 370 Quang Trung, Dự án Vũ Lâm, Dự án Phổ Yên. Trong lĩnh vực thi công xây lắp và quyết toán công trình trong năm 2015 công tác thi công gặp nhiều khó khăn về việc làm, sản lượng xây lắp trong năm chủ yếu là tự thực hiện khối lượng công việc thi công nội bộ của Công ty tại dự án Đồng Bẩm. Hợp đồng thực hiện với Tổng công ty và các đơn vị thành viên trong Tổng khoảng 5 tỷ đồng chiếm 6% trong tổng giá trị xây lắp Công ty thực hiện năm 2015. Về công tác quản lý đô thị Trong lĩnh vực quản lý nhà chung cư Công ty đã giao quyền tự chủ cho các tổ đội quản lý chung cự tự cân đối thu - chi sau một thời gian áp dụng đã đạt được kết quả khả quan. Vừa qua Công ty đã triển khai đầu tư mới toàn bộ trang phục đối với nhân viên quản lý chung cư, qua đó thay đổi hình ảnh, diện mạo mới nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp để có thể cạnh tranh với các đối tác cùng lĩnh vực. Về công tác cho thuê kiốt, Siêu thị tình hình ký hợp đồng và thu hồi công nợ gặp nhiều khó khăn nợ động kéo dài, thu hồi nợ chậm. Các dịch vụ bảo vệ dự án, vệ sinh môi trường, chăm sóc cây cỏ Công ty tiếp tục duy trì tốt các mục tiêu, về hàng rào mốc giới, trật tự xây dựng, ANTT khu đô thị, bảo vệ tài sản trong dự án.Với công tác Cổ phần hóa Công ty đã hoàn thành hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp trình Bộ xây dựng phê duyệt.

Bước vào năm 2016 Công ty đặt ra chỉ tiêu kế hoạch gồm giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu 459,743; giá trị đầu tư 102,875 doanh thu 408,858… đồng thời xác định một số nhiệm vụ trong tâm trong các lĩnh vực quản lý đô thị, hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh xây lắp.

Thay mặt ban thường vụ đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV Công ty đã báo cáo với hội nghị về kết quả hoạt động năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Đảng bộ Công ty.

Theo đó năm 2015 Đảng ủy Công ty lãnh đạo các tổ chức đảng, đơn vị, trực thuộc bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ xây dựng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực của đội ngũ, cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn đảng bộ; Đảng ủy Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong Cổng ty thực hiện nhiệm vụ chính trị, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Quang Hiệp - Đảng ủy viên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty đánh giá: Trong năm 2015, Công ty HUDS đã thực hiện tốt các chương trình mục tiêu đặt ra trong năm 2015 cũng như thực hiện tốt công tác cổ phần hóa. Năm 2016 là năm cuối cùng Công ty HUDS hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV. Công ty sẽ chuyển sang mô hình hoạt động mới là Công ty cổ phần. Phó Tổng giám đốc đề nghị: Đảng bộ và lãnh đạo Công ty xây dựng tập thể đoàn kết, phát huy nội lực, thực hiện tốt hoạt động SXKD. Công ty tập trung cho công tác cổ phần hóa và tiếp thục triển khai hiệu quả đề án tái cơ cấu doanh nghiệp. Với nhiệm vụ chính là SXKD nhà và phát triển đô thị, cần tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ các dự án.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Quang Hiệp, đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, hoàn thành nhiệm vụ năm 2016, tạo tiền đề phát triển trong giai đoạn 2016- 2020.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Thành viên HĐTV - Phó Giám Đốc - Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2015 và  phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016.

Trong năm 2015 các tập thể, cá nhân của Công ty có thành tích xuất sắc đã được đón nhận những danh hiệu thi đua cao quý của Bộ Xây dựng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chia sẻ:

Đánh giá