Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031.

Xem: 991 - ngày đăng: 03-03-2023

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-HĐTV ngày 06/02/2023 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị về việc triển khai công tác rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và xây dựng quy hoạch cho giai đoạn 2026 - 2031

Ngày 28/02/2023 tại Hội trường Công ty HUDS đã tổ chức Hội nghị rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026 - 2031. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc; Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban; Giám đốc các Đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty đã nêu rõ tầm quan trọng của công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2026 - 2031.

Hội nghị đã thực hiện đầy đủ 04 bước quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch giai đoạn 2021 - 2026 và 05 bước quy trình xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2026 - 2031

Đồng chí Trần Thị Hoa - Tổ trưởng tổ kiểm phiếu thay mặt Tổ kiểm phiếu báo cáo Hội nghị kết quả các bước. Kết quả các đồng chí cán bộ được đề cử vào danh sách quy hoạch đều đạt đủ phiếu tín nhiệm để đưa vào quy hoạch.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

 

Chia sẻ:

Đánh giá