Hội nghị Quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020

Xem: 2140 - ngày đăng: 20-07-2020
Nguồn: Tổng công ty HUD

Ngày 16/7/2020 tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã tổ chức Hội nghị Quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.

 
 

Hội nghị do đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty chủ trì có sự tham gia của các đồng chí  trong BCH Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tổng công ty; lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty và các đơn vị thành viên.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV quán triệt một số nội dung quan trọng của Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và chỉ đạo một số nội dung trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Đỗ Hoài Đông –  Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị.

 

Đồng chí Phan Trường Sơn –  Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã công bố Quyết định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chuẩn y kết quả bầu cử BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu đã nghe và thảo luận về kết quả 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch, giải pháp thực hiện công tác Đảng và SXKD 6 tháng cuối năm 2020.

Từ phân tích đánh giá những kết quả đạt được và một số hạn chế, nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2020, đồng chí Đỗ Hoài Đông - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tổng công ty đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm các Ban chuyên môn, Ban QLDA, Chi nhánh phải thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành kế hoạch cả năm 2020; Trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đảng 6 tháng cuối năm, đồng chí Phan Trường Sơn - Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty đã trao đổi một số nội dung toàn Đảng bộ Tổng công ty cần thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đã yêu cầu các đồng chí trong Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Tổng công ty, các đồng chí Bí thư cấp ủy tổ chức ngay việc quán triệt và thực hiện Chương trình Hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 tới toàn thể cán bộ, đảng viên Tổng công ty. Về SXKD 6 tháng đầu năm, đồng chí cho rằng, dù còn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, trên cơ sở thực tế Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã chủ động đưa ra các kịch bản và giải pháp phù hợp nên toàn Tổng công ty đã hạn chế tối đa ảnh hưởng của dịch bệnh, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác chuẩn bị đầu tư, công tác đầu tư và kinh doanh, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động... Đặc biệt, Tổng công ty đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 đã thảo luận, nhất trí tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng đã nêu rõ những khó khăn, thách thức của Tổng công ty trong thực hiện nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, đồng chí nhấn mạnh thách thức và cơ hội luôn đan xen, với sự đoàn kết, uy tín thương hiệu HUD và tận dụng các nguồn lực sẵn có, cũng như tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, đồng chí yêu cầu lãnh đạo Tổng công ty các đơn vị thành viên bám sát kế hoạch SXKD của Tổng công ty, xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD và công tác Đảng 6 tháng cuối năm góp phần tạo đà để hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty.

 

Đồng chí Đặng Hồng Quang –  Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Tổng công ty công bố Quyết định của Đảng ủy Khối DNTW chuẩn y kết quả bầu cử của Đại hội Đảng bộ Tổng công ty.

 

Đồng chí Lại Thị Thu Hương –  Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kiểm tra – Kiểm soát  Tổng công ty trình bày Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty  nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng –  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo – Truyền thông Tổng công ty trình bày các nhiệm vụ công tác SXKD 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Vân –  Ủy viên BCH Đảng bộ, Chánh Văn phòng Tổng công ty trình bày các nhiệm vụ công tác Đảng 6 tháng cuối năm 2020.

 

Đồng chí Đinh Đức Thắng –  Ủy viên BCH Đảng bộ, Trưởng ban Phát triển dự án Tổng công ty tham luận về công tác phát triển dự án.

 

Đồng chí Phạm Cao Sơn  –  Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Chủ tịch HĐQT Công ty HUD Land tham luận về công tác phát triển dự án.

Chia sẻ:

Đánh giá