Hội nghị kiểm điểm đánh giá năm 2018 đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty HUDS.

Xem: 1308 - ngày đăng: 16-01-2019

14h ngày 15/01/2018 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá tập thể, cá nhân thuộc diện Tổng Công ty quản lý năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty thay mặt HĐTV báo cáo kiểm điểm tập thể HĐTV năm 2018, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Các cá nhân lãnh đạo thuộc diện Tổng công ty quản lý trình bày báo cáo kiểm điểm cá nhân quá trình hoạt động năm 2018. Hội nghị tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến vào bản kiểm điểm tập thể và kiểm điểm của cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty. Sau đó Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2018 theo hướng dẫn của Tổng công ty.

Chia sẻ:

Đánh giá