Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty HUDS năm 2022

Xem: 774 - ngày đăng: 25-05-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 988/HD-HUD ngày 29/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 và các năm tiếp theo đối với tập thể, cá nhân người quản lý doanh nghiệp, người đại diện (quản lý phần vốn) của Tổng công ty, kiểm soát viên tại các Công ty thành viên; Công văn số 1251/HUD-HĐTV ngày 27/4/2023 của Hội đồng thành viên Tổng công ty về thực hiện kiểm điểm tập thể, cá nhân Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn, Kiểm soát viên,

Được sự đồng ý của Hội đồng thành viên Tổng công ty, ngày 23/05/2023 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với tập thể HĐTV, các Thành viên HĐTV, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty năm 2022. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty; đồng chí Lại Thị Thu Hương - Ủy viên BTV Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Thủ trưởng CQ UBKT, Trưởng ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty và đại diện Ban Tổ chức nhân sự Tổng công ty. Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ, HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các Phòng/Ban Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.  

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên thay mặt Hội đồng thành viên Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng thành viên Công ty về kết quả công tác năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên trình bày Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng thành viên Công ty

Nghe các Báo cáo kiểm điểm Cá nhân của các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Đồng chí Thiều Hữu Hảo - Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Nguyễn Danh Bằng - Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Trần Quốc Hưng - Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tú - Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Ngô Duy Trung - Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Đỗ Thị Tuyết Minh - Kiểm soát viên Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm cá nhân

Đồng chí Hồ Kim Thanh - Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm cá nhân

Năm 2022, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể Hội đồng thành viên nói chung và cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo Công ty nói riêng đã lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động Công ty thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty cũng như Đảng uỷ Công ty; cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra sát với tình hình thực tế; lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến"," tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống lãng phí cũng đã được tập thể Hội đồng thành viên chỉ đạo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả…Về cơ bản Hội nghị nhất trí cao với Báo cáo kiểm điểm của tập thể Hội đồng thành viên Công ty về kết quả công tác năm 2022, các Báo cáo kiểm điểm và tự nhận mức độ xếp loại chất lượng của cá nhân các đồng chí cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị kiểm điểm, đồng tình với bản Báo cáo kiểm điểm tập thể HĐTV và các cá nhân Công ty HUDS. Báo cáo kiểm điểm của tập thể HĐTV, các cá nhân đã phản ánh đầy đủ đúng yêu cầu của Hướng dẫn số 988/HD-HUD ngày 29/3/2022 của Hội đồng thành viên Tổng công ty. Năm 2022 mặc dù một số ngành nghề của Công ty vẫn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID 19 nhưng Hội đồng thành viên Công ty đã lãnh đạo chỉ đạo Công ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD đề ra góp phần vào thành tích chung của Tổng công ty được Tổng công ty ghi nhận. Thời gian tới, đồng chí Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương mong muốn tập thể lãnh đạo Công ty tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, quyết liệt hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ, tìm thêm giải pháp để giải quyết các khoản nợ khó đòi, trích lập dự phòng rủi ro tài chính và tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy chế, quy định nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty ...

Thay mặt tập thể lãnh đạo Công ty đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên cám ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Hội đồng thành viên Tổng công ty và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, tập thể Lãnh đạo Công ty sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tập trung trí tuệ tập thể, đổi mới công tác quản trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 và các năm tiếp theo.

Cuối chương trình Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá đối với cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2022 theo quy định. Hội nghị kiểm điểm được Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình và thời gian theo quy định.  

Chia sẻ:

Đánh giá