Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đổi với tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty HUDS năm 2021.

Xem: 390 - ngày đăng: 15-04-2022

Thực hiện Hướng dẫn số 988/HD-HUD về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2021 và các năm tiếp theo đối với Tập thể, Cá nhân người quản lý doanh nghiệp, người đại diện (quản lý phần vốn) của Tổng công ty, kiểm soát viên tại các Công ty thành viên. Được sự đồng ý của BTV Đảng uỷ, HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ngày 15/04/2022, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với Tập thể và Cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty HUDS thuộc diện Tổng công ty HUD quản lý năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD, đồng chí Đặng Hồng Quang - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty, đồng chí Lại Thị Thu Hương - Uỷ viên BTV, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ, Trưởng ban Kiểm tra, kiểm soát Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo truyền thông Tổng công ty. Công ty HUDS tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng/Phó các Phòng, Ban Công ty, Giám đốc các Đơn vị Chi nhánh phía Bắc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Hội đồng thành viên Công ty về kết quả công tác năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; nghe các Báo cáo kiểm điểm Cá nhân của các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

Các đồng chí tham dự Hội nghị đã đóng góp ý kiến bổ sung thêm vào Báo cáo kiểm điểm tập thể Hội đồng thành viên Công ty và góp ý cho Cá nhân các đồng chí tham dự Hội nghị kiểm điểm. Các ý kiến đóng góp mang tính trọng tâm, nội dung góp ý thẳng thắn, chân thành mang tính xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên BTV Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng công ty HUD ghi nhận những cố gắng khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và những thành tích mà Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty HUDS đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong Báo cáo kiểm điểm cần bổ sung làm rõ thêm về số liệu các chỉ tiêu năm 2021, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 trong đó có dự phòng yếu tố lạm phát, khủng hoảng kinh tế thế giới; đề nghị Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Công ty cần phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tập trung chỉ đạo công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Công ty. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm tới và các năm tiếp theo.

Tiếp thu ý kiến của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tập trung trí tuệ tập thể và sức sáng tạo, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và các năm tiếp theo.

Hội nghị được nghe đồng chí Đặng Hồng Quang - Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Trưởng ban Tổ chức cán bộ phổ biến quy trình bỏ phiếu. Sau đó Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá đối với Cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2021 theo quy định. Hội nghị kiểm điểm được Công ty thực hiện nghiêm túc, chủ động, đúng quy trình, chặt chẽ và khoa học.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá