HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TY HUDS NĂM 2020.

Xem: 1013 - ngày đăng: 03-02-2021

Thực hiện các quy định của Nhà nước về kiểm điểm, đánh giá chất lượng  đối với Tập thể, Cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm để làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, qua đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp khắc phục, tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của Công ty. Được sự đồng ý của HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ngày 02/02/2021, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đối với Tập thể và Cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty HUDS thuộc diện Tổng công ty HUD quản lý năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên BTV Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty HUD cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức nhân sự, Ban Kiểm tra kiểm soát Tổng công ty. Công ty HUDS tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, Giám đốc các Đơn vị Chi nhánh phía Bắc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trình bày Báo cáo kiểm điểm tập thể Hội đồng thành viên Công ty về kết quả công tác năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; nghe các Báo cáo kiểm điểm Cá nhân của các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Công ty. Các đồng chí tham dự Hội nghị  đã đóng góp ý kiến bổ sung thêm vào Báo cáo kiểm điểm tập thể Hội đồng thành viên Công ty và góp ý cho Cá nhân các đồng chí tham dự Hội nghị kiểm điểm. Các ý kiến đóng góp mang tính trọng tâm, nội dung góp ý thẳng thắn, chân thành mang tính xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên BTV Đảng ủy, thành viên HĐTV Tổng công ty HUD ghi nhận, đánh giá những thành tích mà Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty HUDS đã đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị trong Báo cáo kiểm điểm cần bổ sung làm rõ thêm về số liệu các chỉ tiêu năm 2020, chỉ tiêu kế hoạch năm 2021; đề nghị Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Công ty cần phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, tập trung chỉ đạo công tác tái cơ cấu doanh nghiệp, thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở nhà, đất của Công ty. Phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm tới và các năm tiếp theo. Hội nghị tiến hành bỏ phiếu đánh giá đối với Cá nhân các đồng chí lãnh đạo, quản lý Công ty năm 2020 theo quy định. Hội nghị kiểm điểm được Công ty thực hiện nghiêm túc, chủ động, đúng quy trình, chặt chẽ và khoa học. Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Chia sẻ:

Đánh giá