Hội nghị kiểm điểm, đánh giá đề xuất xếp loại Đảng bộ, tập thể và các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty; đánh giá xếp loại các Chi bộ, tập thể, cá nhân cấp ủy Chi bộ trực thuộc và Đảng viên toàn Đảng bộ Công ty.

Xem: 865 - ngày đăng: 12-12-2022

Thực hiện Kế hoạch số 239-KH/ĐU ngày 22/11/2022 về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đang viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022. Ngày 07/12/2022, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá đề xuất xếp loại Đảng bộ, tập thể và các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ Công ty; Đánh giá, xếp loại các Chi bộ, tập thể, cá nhân cấp uỷ Chi bộ trực thuộc và Đảng viên toàn Đảng bộ Công ty HUDS năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Trường Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, thành viên HĐTV Tổng công ty. Về phía Công ty HUDS có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó Bí thư Đảng uỷ, thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí Ủy viên BTV, Ủy viên BCH Đảng bộ và các đồng chí Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ HUDS.

Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS phát biểu Khai mạc Hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty HUDS và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, đồng thời xem xét, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và xét thi đua khen thưởng năm 2022 tại Đảng bộ Công ty theo các văn bản hướng dẫn của Đảng uỷ cấp trên.

Thay mặt thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, đồng chí Phan Trường Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, thành viên HĐTV Tổng công ty phát biểu chỉ đạo yêu cầu công tác kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty cần nêu rõ những hạn chế và nguyên nhân, qua đó đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục hạn chế, thiết thực trong thời gian tới nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty HUDS thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ trình bày Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty HUDS năm 2022. Theo nội dung Báo cáo, năm 2022, Dịch bệnh Covid-19 về cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh đã tiếp tục khởi sắc trên nhiều lĩnh vực. Bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng công ty HUD và Nghị quyết năm, Đảng ủy Công ty HUDS đã phát huy tinh thần trách nhiệm, sâu sát, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, tích cực đối mới phương thức điều hành để chỉ đạo, lãnh đạo Công ty HUDS, các Chi bộ đảng trực thuộc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong năm 2022. Một số chỉ tiêu quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản đều đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Bên cạnh đó, Công ty thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lũ, đảm bảo cảnh quan môi trường sạch, đẹp, công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cấp từ Trung ương đến địa phương. Công ty tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động SXKD, vừa ứng phó linh hoạt với tình hình mới.

Cho ý kiến đóng góp, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm của tập thể, các đồng chí tham gia Hội nghị đã nhất trí cao về kết quả lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ, các ý kiến cũng phân tích làm rõ những nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến những tồn tại, hạn chế cũng như những nội dung cần bổ sung làm rõ thêm những vấn đề Báo cáo đã nêu. Tiếp theo, từng cá nhân các đồng chí Ủy viên BCH đọc bản tự kiểm điểm và được Hội nghị thảo luận, cho ý kiến nhận xét, đánh giá trên tinh thần nghiêm túc thẳng thắn, khách quan có tinh thần xây dựng cao.

Căn cứ báo cáo tổng hợp kết quả Hội nghị kiểm điểm của 07 Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty. Hội nghị đã bầu Tổ kiểm phiếu gồm đồng chí Phan Thanh Thuỷ, Phó phòng TCHC - Tổ trưởng, đồng chí Lương Hữu Công, Giám đốc Xí nghiệp 1 - Tổ viên, đồng chí Phùng Minh Thịnh, nhân viên phòng TCHC - Tổ viên và tiến hành bỏ phiếu đánh giá, đề xuất mức xếp loại chất lượng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Đánh giá, xếp loại chất lượng Đảng viên toàn Đảng bộ Công ty; Đánh giá, đề xuất mức xếp loại tập thể Đảng uỷ, xếp loại tập thể Chi uỷ Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty; Đánh giá, đề xuất mức xếp loại Đảng bộ Công ty và xếp loại các Chi bộ Đảng trực thuộc. Sau khi bỏ phiếu Đảng uỷ Công ty thống nhất báo cáo kết quả tự đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức Đảng, Đảng viên và xét thi đua khen thưởng năm 2022 tại Đảng bộ Công ty HUDS trình Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty xem xét, phê duyệt.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp !

Chia sẻ:

Đánh giá