Hội nghị kiểm điểm đánh giá cán bộ thuộc diện Tổng Công ty quản lý năm 2015

Xem: 2565 - ngày đăng: 07-12-2016

Ngày 01/02/2016 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá cán bộ thuộc diện Tổng Công ty quản lý năm 2015.

Về phía Tổng Công ty có đồng chí Đoàn Văn Thanh - TV HĐTV Trưởng ban Kiểm soát Tổng Công ty, đồng chí Lê Hồng Quang - Phó Ban TCNS Tổng Công ty. Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV;đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Chủ tịch HĐTV; đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc; Kiểm soát viên, Kế toán trưởng. Trưởng các Phòng ban; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị thay mặt HĐTV Công ty đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá những mặt đã làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ năm 2016. Sau đó là phần tự kiểm điểm của cá nhân các đồng chí trong Ban Giám đốc, Giám đốc các Xí nghiệp trực thuộc với tinh thần trách nhiệm cao, từng đồng chí đã tích cực kiểm điểm tham gia đóng góp ý kiến vào bảo dự thảo báo cáo của tập thể.

 

Chia sẻ:

Đánh giá