Hội nghị 'Hà Nội 2020 - Hợp tác đầu tư và phát triển': HUD ĐƯỢC TRAO HAI QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN TẠI HÀ NỘI

Xem: 1507 - ngày đăng: 30-06-2020
Nguồn: Tổng công ty HUD

Chia sẻ:

Đánh giá