Hội nghị cán bộ chủ chốt, giới thiệu nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng thành viên Công ty

Xem: 297 - ngày đăng: 27-07-2022

Thực hiện Công văn số 818-CV/ĐU ngày 20/6/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty HUD về việc chấp thuận chủ trương để Đảng uỷ, Hội đồng thành viên Công ty HUDS thực hiện quy trình giới thiệu 02 nhân sự từ nguồn tại chỗ, có trong quy hoạch được phê duyệt, đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu bổ nhiệm giữ chức danh Thành viên HĐTV Công ty.

Ngày 27/7/2022 tại Hội trường Công ty HUDS tổ chức Hội nghị triển khai quy trình, giới thiệu nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng thành viên Công ty. Tham dự Hội nghị có các Đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc; Thành viên HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban; Giám đốc các Đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.

Căn cứ  hướng dẫn tại Quyết định số 588-QĐ/ĐU ngày 28/12/2021 của Đảng uỷ Tổng Công ty về công tác cán bộ tại Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. Hội nghị đã tiến hành thực hiện đầy đủ quy trình 05 bước giới thiệu nhân sự giữ chức danh thành viên Hội đồng thành viên Công ty HUDS, cụ thể như sau:

Bước 1: Tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ và HĐTV Công ty (lần 1) thống nhất về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình và cách làm để triển khai công tác giới thiệu nhân sự giữ chức danh Thành viên HĐTV.

Bước 2: Tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ và HĐTV Công ty (lần 1).

Bước 3: Tổ chức Hội nghị Ban thường vụ Đảng ủy và HĐTV Công ty (lần thứ 2).

Bước 4: Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, thành phần gồm: Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư các Chi bộ Đảng trực thuộc; Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng các Phòng, Ban Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty.

Bước 5: Tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ, HĐTV (lần 2).

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

 

Chia sẻ:

Đánh giá