Danh hiệu và phần thưởng cao quý

Xem: 4374 - ngày đăng: 20-11-2016

Ngày viết: 2014-09-22 14:01:16

Trong quá trình hơn 13 năm xây dựng phát triển, cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS)luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển đô thị và nhà ở trên địa bàn cả nước. Qua đó được các cấp các ngành ghi nhận và tặng thưởng cho Công ty nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý:

Về Chính quyền:

“Huân chương Lao động Hạng Ba”

Ngày 2 tháng 10 năm 2008 Công ty đ­ược vinh dự đón nhận “Huân chương Lao động Hạng Ba” theo quyết định số 928/QĐ/CTN ngày 17 tháng 7 năm 2008 do Chủ tịch N­ước tặng đơn vị “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2003 đến năm 2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.”

“Cờ thi đua xuất sắc năm 2009”

Bộ Xây dựng tặng “Cờ thi đua xuất sắc năm 2009” theo quyết định số 1199/QĐ-BXD ngày 24 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tr­ởng Bộ Xây dựng với thành tích “Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác năm 2009”.

“Cờ thi đua của Chính phủ”

Thủ t­ướng chính phủ tặng “Cờ thi đua của Chính phủ” năm 2010 cho đơn vị đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nư­ớc năm 2012 của Bộ xây dựng theo Quyết định số 17/ QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2011. 

“Cờ thi đua của Bộ xây dựng”

Cờ thi đua của Bộ xây dựng cho đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm  2011 theo Quyết định số 1127/ QĐ-BXD ngày 28  tháng 12  năm 2011.

Về Công đoàn:

Bằng chứng nhận của Bộ Xây dựng khen thư­ởng cho đơn vị “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng năm 2009” theo quyết định số 247/QĐ-BXD ngày 02 tháng 03 năm 2010.

Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khen thư­ởng cho đơn vị “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao đông năm 2009” theo quyết định số 26/QĐ-TLĐ ngày 05 tháng 01 năm 2010.

Cờ của  Bộ xây dựng và Công đoàn xây dựng Việt Nam tặng cho đơn vị  Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc của CNVC ngành Xây dựng.

Cờ thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Namtặng cho  đơn vị đã  có thành tích xuất sắc trong phong trào “Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm ATVSLĐ” năm 2010 theo Quyết định Số 10/QĐ- TLĐ ngày 04/1/2011.

Bằng khen của Ban chấp hành Tổng liên đoàn lao động Việt Namcho đơn vị  “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2011” theo Quyết định số 1517/QĐ- TLĐ ngày 27/12/2011.

Bằng chứng nhận của Bộ trư­ởng Bộ Xây dựngcho đơn vị “Tổ chức tốt điều kiện sống và  làm việc của CNVC ngành xây dựng năm 2011” theo Quyết định Số 64/QĐ- BXD  ngày 18/01/2012.

Chia sẻ:

Đánh giá