Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII

Xem: 1943 - ngày đăng: 24-01-2017

Ngày 23/01/2017, tại hội trường Công ty, Ban thường vụ Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho hơn 40 cán bộ chủ chốt và cấp ủy trực thuộc Công ty.

Tới dự hội nghị về phía Tổng công ty có đồng chí: Lại Thị Thu Hương - Thường vụ Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Tổng Công ty. Về phía Công ty HUDS có đồng chí đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Thắng - Chủ tịch HĐTV Công ty, cùng hơn 40 cán bộ chủ chốt và cấp ủy trực thuộc Công ty.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe đồng chí Lại Thị Thu Hương - Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Tổng công ty trình bày những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng, đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Tiếp đó đồng chí Nguyễn Thắng - Phó Chủ tịch Phụ trách HĐTV Công ty đã triển khai Chương trình hành động của Đảng bộ Công ty thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/ĐU ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Yêu cầu các cấp ủy cơ sở cần tổ chức tốt, triển khai, quán triệt các Nghị quyết, kết luận tại Hôi nghị Trung ương 4 khóa XII; trong đó chú trọng phổ biến các nội dung cốt lõi và xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình  hành động thực hiện nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 trên tinh thần sáng tạo, nhanh gọn và áp dụng ở đơn vị mình một cách hiệu quả nhất.

Chia sẻ:

Đánh giá