ĐẢNG UỶ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ NHÀ Ở VÀ KHU ĐÔ THỊ TỔ CHỨC CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÔNG TY THAM DỰ “HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG”

Xem: 1247 - ngày đăng: 29-03-2021

Thực hiện thông báo số 191-TB/ĐU ngày 23/3/2021 của Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, kế hoạch của Ban Tuyên giáo Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong 02 ngày 27, 28/3/2021, Đảng ủy Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) đã tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên Công ty tham dự “Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII” do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức.

Dự Hội nghị ở điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự, chủ trì và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII cùng các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị và đông đảo cán bộ, đảng viên.

Điểm cầu Công ty HUDS có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Thiều Hữu Hảo, Phó Bí thư Đảng uỷ, Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ; HĐTV; Kiểm soát viên; Ban Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các Phòng/Ban; Ban Thường vụ Công đoàn, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Công ty; Chi uỷ Chi bộ, Ban Giám đốc, Chủ tịch công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên các Chi nhánh Công ty. Tổng số cán bộ, đảng viên Công ty HUDS tham dự Hội nghị này là trên 40 người.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe Báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trực tiếp triển khai quán triệt 5 chuyên đề, nội dung các chuyên đề tập trung vào những vấn đề cốt lõi, đặt ra nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, gồm:

Chuyên đề 1: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 2: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt. Chuyên đề 3: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt. Chuyên đề 4: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam, do đồng chí Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt. Chuyên đề 5: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia, do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Sau Hội nghị các đồng chí tham dự sẽ nghiên cứu nội dung và viết bài thu hoạch cá nhân, đồng thời Ban chấp hành Đảng bộ sẽ phân công tiếp tục triển khai, quán triệt tới từng Đảng viên các Chi bộ trực thuộc.

Chia sẻ:

Đánh giá