Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020.

Xem: 1794 - ngày đăng: 20-07-2020

Ngày 03/7/2020, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 6 tháng cuối năm 2020. Với sự tham dự của các đồng chí trong Đảng uỷ, HĐTV, Ban giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó các Phòng/Ban, Ban thường vụ Công Đoàn, Ban thường vụ Đoàn thanh niên Công ty và Ban giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn trực thuộc.

6 tháng đầu năm 2020 là giai đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Công ty đều bị ảnh hưởng, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, 90% các loại hình kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa, không hoạt động từ ngày 25/3/2020 đến ngày 28/4/2020 theo chủ trương của Chính phủ để phòng chống dịch và các hoạt động quản lý đô thị, đầu tư, xây lắp cũng bị ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó 6 tháng đầu năm 2020 Công ty chưa hoàn thành theo kế hoạch đề ra, cụ thể là: Giá trị sản lượng đạt 88% kế hoạch; doanh thu đạt 84% kế hoạch; hoạt động đầu tư đạt 35% kế hoạch.

Triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ kiốt, siêu thị; đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với công tác đầu tư các dự án tạo tiền đề quan trọng cho việc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020 và những năm tiếp theo. Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đóng góp nhiều giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng cuối năm cho đơn vị nói riêng, Công ty nói chung.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đồng thời đưa ra một số giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đề nghị Ban điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc trên cơ sở các nhiệm vụ và giải pháp đã được thống nhất tại Hội nghị, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và động viên CBNV, người lao động trong toàn Công ty khắc phục những khó khăn, phấn đấu thi đua hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD năm 2020.

Một số hình ảnh Hội nghị:

Chia sẻ:

Đánh giá