Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021

Xem: 952 - ngày đăng: 12-03-2021

Ngày 11/03/2021 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021.

Dự Hội nghị, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty; đồng chí Đặng Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Tổ chức cán bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty, cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ; Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các Phòng, Ban Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Nữ công Công ty; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các Đơn vị trực thuộc, đại diện Tổ công đoàn Văn phòng Công ty, đại diện Trường Mầm non Hoa Ban và một số đại biểu là các cá nhân tiêu biểu đại diện cho CBCNV Công ty.

Khai mạc Hội nghị, đồng chí Thiều Hữu Hảo, Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD với nội dung chính như sau: Năm 2020 là một năm đầy biến động trong hoạt động SXKD của Công ty do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, được sự quan tâm của Lãnh đạo Tổng công ty, với sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo điều hành của Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, nghiên cứu đưa ra một số kịch bản ứng phó nhằm thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa bảo đảm thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBCNV năm 2020 Công ty đã duy trì ổn định SXKD, hoàn tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra, việc làm cho người lao động được duy trì ổn định với thu nhập bình quân đầu người đạt 7.2 triệu đồng/người/tháng.

Xác định năm 2021, khó khăn thách thức còn rất lớn, đặc biệt ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài, tuy nhiên với tinh thần chủ động trên quan điểm “Quản trị hiệu quả - Đổi mới phát triển” Công ty đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trên tinh thần vừa bảo toàn vừa tập trung phát huy các nguồn lực với mức tăng trưởng hợp lý cho một số chỉ tiêu hoạt động SXKD của Công ty. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm chính: Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp mà Công ty đã triển khai có hiệu quả trong năm 2020 để thu hồi công nợ ki ốt, siêu thị, đặc biệt là tại dự án Việt Hưng theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội; tập trung các nguồn lực thực hiện công tác đầu tư dự án, xây dựng kế hoạch tài chính ổn định đáp ứng yêu cầu đầu tư, phát triển và đổi mới nhằm nâng cao hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty đã báo cáo với Hội nghị về kết quả hoạt động năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Đảng bộ Công ty. Năm 2020, Đảng ủy Công ty lãnh đạo các Chi bộ Đảng trực thuộc tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2022, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Các tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ xây dựng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty với quyết tâm cao, sự nỗ lực của cán bộ, Đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác Đảng năm 2020. Các mặt công tác về chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra, giám sát và dân vận được coi trọng, Đảng bộ ổn định chính trị nội bộ, qua đó nâng cao vai trò lãnh đạo chỉ đạo toàn diện của Đảng trong các hoạt động của Công ty. Đạt được những kết quả trên là có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Ban Thường vụ Đảng uỷ Tổng công ty, sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Đảng uỷ Công ty, các đồng chí trong Đảng uỷ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Danh Bằng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó giám đốc, Phó chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020 và phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021. Trình bày nội dung thoả ước lao động tập thể để Hội nghị thông qua.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Yến - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Công ty báo cáo tổng kết hoạt động của  Ban thanh tra nhân dân, nhiệm kỳ 2019 - 2021 và kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2023

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân Công ty nhiệm kỳ 2021-2023. Kết quả 05 đồng chí đã trúng cử Ban thanh tra Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2023, cụ thể như sau: đồng chí Nguyễn Hải Yến - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch Công ty; đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó giám đốc Xí nghiệp 4; đồng chí Hồ Kim Thanh - Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty; đồng chí Đỗ Thị Tuyết Minh - Trưởng phòng Kinh tế tổng hợp Xí nghiệp 3; đồng chí Phùng Thị Minh Thịnh - Chuyên viên phòng Tổ chức hành chính Công ty.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty chỉ đạo: Năm 2020 tuy gặp nhiều khó khăn do tình hình dịch Covid-19, song HUDS đã khắc phục khó khăn, ổn định SXKD hoàn thành kế hoạch năm 2020, sang 2021 HUDS cần rà soát kế hoạch để đưa ra giải pháp điều hành hoạt động SXKD, tập trung các giải pháp để triển khai có hiệu quả trong công tác đầu tư dự án; đổi mới tư duy trong công tác dịch vụ đô thị; đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc truy thu tiền thuê ki ốt tại dự án Việt Hưng theo chi đạo của UBND thành phố Hà Nội để tránh rủi ro, thất thoát vốn của Nhà nước.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty khẳng định sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, tạo tiền đề phát triển các năm tiếp theo.

Các đồng chí đọc tham luận tại Hội nghị

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và khoa học các nội dung chương trình Hội nghị đã được hoàn thành đầy đủ, Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

 

Chia sẻ:

Đánh giá