Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Xem: 1944 - ngày đăng: 21-01-2019

Sáng ngày 18/01/2019 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Dự Hội nghị, đại diện Tổng công ty có đồng chí Tạ Trọng Tấn - Phó Bí Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty; đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Phó ban tài chính Tổng công ty; đồng chí Nguyễn Tùng Dương - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty .Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Thành viên HĐTV, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Công ty; Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Ban giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng, Phó các Phòng, Ban Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban Nữ công Công ty; Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Ban và đại diện được bầu từ các đơn vị.

Báo cáo tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, thành viên HĐTV, Giám đốc Công ty cho thấy: Trong năm 2018 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, Công ty vừa duy trì ổn định SXKD, thực hiện tái cơ cấu các đơn vị trực thuộc, vừa tiếp tục thực hiện công tác Cổ phần hóa doanh nghiệp. Năm 2018 giá trị SXKD đạt 310,550 tỷ đồng, bằng 62% kế hoạch; giá trị đầu tư đạt 30,5 tỷ đồng, bằng 13% kế hoạch; doanh thu đạt 302,238 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 32,750 tỷ đồng, bằng 72% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 44,936 tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 7.17 triệu đồng/người/tháng.

Thay mặt Ban thường vụ đảng ủy Công ty, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty đã báo cáo với Hội nghị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 của Đảng bộ Công ty.Theo đó, năm 2018 Đảng ủy Công ty lãnh đạo các tổ chức Đảng, đơn vị trực thuộc bám sát sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ xây dựng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tổng công ty với quyết tâm cao, sự nỗ lực của cán bộ, Đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ. Đảng ủy Công ty đã có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác Đảng năm 2018.

Tại Hội nghị, đồng chí Thiều Hữu Hảo - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2018 và phát động thi đua hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó ban thanh tra, trình bày báo cáo công tác thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017 - 2019 và kế hoạch hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019 - 2021.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Tạ Trọng Tấn - Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty chỉ đạo: Năm 2018 HUDS gặp nhiều khó khăn trong SXKD, sang 2019 HUDS cần rà soát kế hoạch để đưa ra giải pháp điều hành hoạt động SXKD, tập trung công tác Cổ phần hóa, nghiên cứu mô hình phù hợp sau Cổ phần hóa cũng như phương án cụ thể trong các hoạt động kinh doanh, khai thác hạ tầng, phát huy tinh thần và truyền thống đoàn kết, chuẩn bị sẵn sàng nhân sự đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tạ Trọng Tấn, đồng chí Nguyễn Thắng - Phó bí thư phụ trách Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV cam kết sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, tiếp tục đổi mới công tác quản trị, hoàn thành nhiệm vụ năm 2019, tạo tiền đề phát triển các năm tiếp theo.

Chia sẻ:

Đánh giá