Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị Người lao động tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024.

Xem: 611 - ngày đăng: 15-01-2024

Ngày 12/01/2023 tại Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) đã tổ chức Hội nghị Người lao động tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Dự Hội nghị, đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có đồng chí Nguyễn Ngọc Cương - Ủy viên Ban thường vụ Đảng uỷ TCT, thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Tùng Dương - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty. Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Uỷ viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty; đồng chí Thiều Hữu Hảo - Phó bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc Công ty, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng Công ty; Trưởng các Phòng/Ban Công ty; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng  ban Nữ công Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Công ty và đại diện người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Trung Thành - UV BCH ĐB, Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty thay mặt Ban Chấp hành trình bày báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Công ty

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐTV Công ty, đồng chí Nguyễn Trung Thành - Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, Trưởng phòng Tổ chức hành chính đã báo cáo với Hội nghị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Đảng bộ Công ty. Trong năm 2023, Đảng uỷ Công ty luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty ngay từ đầu năm, Đảng ủy Công ty đã ban hành văn bản chỉ đạo gồm: 32 nghị quyết, 08 quyết định, 01 kết luận, 06 kế hoạch, 17 thông báo, 18 công văn, 35 báo cáo, 07 chương trình… cùng nhiều văn bản chỉ đạo cụ thể hóa các nội dung Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết của Đảng uỷ Tổng công ty. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tổng Công ty và Đảng ủy Công ty được tổ chức nghiêm túc, chất lượng, phù hợp với tình hình và đặc thù của Đơn vị. Trong từng Quý với từng nội dung và giải pháp cụ thể, tạo được sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và người lao động. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Đảng uỷ Công ty tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể xây dựng tổ chức vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, điều lệ của mỗi đoàn thể; phát huy quyền làm chủ, tạo điều kiện cho các đoàn viên tham gia quản lý và xây dựng doanh nghiệp; vận động, động viên cán bộ công nhân viên hưởng ứng phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ SXKD, đồng thời có giải pháp đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Đồng chí Nguyễn Hải Yến - Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh

Thay mặt Ban lãnh đạo Công ty đồng chí Nguyễn Hải Yến, Trưởng phòng Kinh tế kế hoạch đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023, cụ thể:

- Giá trị sản lượng đạt 396.886 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch;

- Hoạt động đầu tư đạt 48.200 triệu đồng, bằng 101% kế hoạch;

- Doanh thu đạt 341.000 triệu đồng, bằng 108% kế hoạch;

- Lợi nhuận đạt 26.500 triệu đồng, bằng 110% kế hoạch;

- Nộp ngân sách đạt 33.500 triệu đồng, bằng 100% kế hoạch.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2023, Công ty đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 và đưa ra các giải pháp thực hiện đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra như sau:

- Giá trị sản xuất kinh doanh phấn đấu đạt 435.000 triệu đồng.

- Chỉ tiêu giá trị sản lượng đầu tư phấn đấu đạt 42.000 triệu đồng.

- Chỉ tiêu Doanh thu phấn đấu đạt 335.000 triệu đồng.

- Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế phấn đấu đạt 21.000 triệu đồng.

- Chỉ tiêu nộp ngân sách phấn đấu đạt 30.000 triệu đồng.

- Thu nhập bình quân không thấp hơn so với thực hiện 2023 

Đồng chí Nguyễn Danh Bằng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn

Tiếp theo Hội nghị được nghe các đại biểu trình bày báo cáo và tham luận tại Hội nghị:

Đồng chí Phan Thanh Thủy - Phó phòng TCHC, tham luận về “Công tác Văn phòng Cấp ủy, công tác Tài chính Đảng tại Đảng bộ Công ty HUDS

Đồng chí Trương Quốc Huy - Giám đốc XN4, tham luận về “Công tác quản lý cho thuê Kiốt, siêu thị và kết quả truy thu tiền thuê kiốt, siêu thị tại dự án Việt Hưng; những vấn đề vướng mắc trong quá trình đấu giá cho thuê mặt bằng”

Đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty thay mặt Lãnh đạo Tổng công ty đã biểu dương những thành tích Công ty đã đạt được trong năm 2023, ghi nhận sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn  trên các mặt công tác. Bên cạnh đó, đồng chí đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo:

- Về công tác đảng: Đảng bộ HUDS đã làm tốt công tác cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên bằng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cho cấp ủy Chi bộ và đảng viên. Khối lượng công việc công tác đảng nhiều, các đồng chí tiếp tục phát huy để làm tốt, có thực chất, có trọng tâm. Duy trì học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh bằng các việc làm cụ thể ở mỗi cấp, mỗi Chi bộ, mỗi Đơn vị, Phòng/Ban theo đặc thù của từng Đơn vị, từng lĩnh vực kinh doanh; làm tốt công tác kiểm tra giám sát theo phương châm lấy phòng ngừa là chính; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn sâu, dám nghĩ dám làm, kiên quyết loại những cán bộ không có tinh thần trách nhiệm, gây mất đoàn kết nội bộ.

- HUDS là đơn vị đã có quá 25 năm xây dựng và phát triển về lĩnh vực dịch vụ đô thị, đây là lĩnh vực giữ vai trò quan trọng về chiến lược phát triển, liên quan phục vụ trực tiếp ngành, nghề kinh doanh chính của Tổng công ty. Tuy nhiên trên thực tế, chất lượng dịch vụ còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Công ty HUDS cần tiếp tục phát huy kinh nghiệm và truyền thống, cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp cho lĩnh vực này. Công ty cần đánh giá đúng thực trạng, điểm mạnh, điểm yếu, sự thay đổi, xuống cấp của các công trình, trang thiết bị, lường trước các rủi ro để xây dựng kế hoạch cho phù hợp.

- Về mục tiêu năm 2024, Công ty cần giữ vững và phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, đảm bảo việc làm, chăm lo tốt đời sống cho CBCNV, hoàn thành chỉ tiêu các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty phát biểu bế mạc Hội nghị

 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng công ty, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty đã tiếp thu và lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Cương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng Công ty và cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, sự hỗ trợ kịp thời của Đảng ủy Tổng công ty, Thành viên HĐTV, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty và các Phòng/ Ban đối với hoạt động của Công ty HUDS trong thời gian qua.

Ngay sau Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị mỗi đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Chi bộ đảng trực thuộc, lãnh đạo chủ chốt các Phòng/Ban đơn vị và các đại biểu tham dự Hội nghị, truyền đạt những khí thế, tinh thần có được trong Hội nghị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các nhiệm vụ công tác đảng và nhiệm vụ SXKD đã đề ra.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

                                                                                         

Chia sẻ:

Đánh giá