Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của HĐTV, Giám đốc Công ty về công tác tổ chức, nhân sự

Xem: 540 - ngày đăng: 06-06-2022

Ngày 06/6/2021 tại Hội trường Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị (HUDS) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của HĐTV, Giám đốc Công ty về công tác tổ chức, nhân sự. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ, HĐTV, Ban Giám đốc, Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc.

Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Trung Thành - Trưởng phòng Tổ chức hành chính Công ty công bố các Quyết định, cụ thể như sau:

1, Quyết định số 210/QĐ-HĐTV ngày 06/6/2022 của Hội đồng thành viên Công ty về việc thành lập Ban Quản lý dự án số 2 Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị;

2, Quyết định số 237/QĐ-HUDS ngày 06/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc thôi kiêm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án số 1 đối với ông Nguyễn Mạnh Tú - Phó Giám đốc Công ty;

3, Quyết định số 238/QĐ-HUDS ngày 06/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm ông Trần Văn Phương giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án số 1 Công ty kể từ ngày 06/6/2022;

4, Quyết định số 239/QĐ-HUDS ngày 06/6/2022 của Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm ông Cao Văn Bình giữ chức Giám đốc Ban quản lý dự án số 2 Công ty kể từ ngày 06/6/2022.

Chủ tịch HĐTV, Giám đốc Công ty trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, đồng chí Cao Văn Bình - Giám đốc Ban Quản lý dự án số 2 Công ty phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Công ty, các đồng chí cán bộ chủ chốt đã giúp đỡ trong thời gian thử thách vừa qua từng bước trưởng thành hơn. Đồng chí xin hứa sẽ nỗ lực phấn đấu, học hỏi trau dồi kiến thức, phát huy năng lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty chúc mừng và tin tưởng các đồng chí vừa được bổ nhiệm sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sáng tạo, đóng góp trí tuệ vào sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Chia sẻ:

Đánh giá