Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Đại hội đại biểu cán bộ CNVC bất thường thông qua phương án cổ phần hóa.

Xem: 2543 - ngày đăng: 07-12-2016

Chiều ngày 22/3/2016 tại Nhà văn hóa Bán đảo Linh Đàm Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tổ chức Đại hội đại biểu CNVC bất thường thông qua phương án cổ phần hóa Công ty.

Đến dự với Đại hội về phía Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị có đồng chí  Đoàn Văn Thanh - Thành viên HĐTV, Trưởng ban kiểm soát Tổng Công ty,  Thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty HUDS; đồng chí Đặng Hồng Quang - Phó Ban Tổ chức nhân sự Tổng Công ty, Thành viên Ban chỉ đạo CPH Công ty HUDS.Về phía đơn vị tư vấn cổ phần hóa: Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn có Ông Phạm Anh Cường - Giám đốc dự án phụ trách Luật; Bà Trần Thị Hoa - Giám đốc dự án. Về phía Công ty có đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV; đồng chí Nguyễn Thắng - Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch HĐTV; đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Phó Bí thư Đảng ủy, TV HĐTV Giám đốc Công ty. Cùng các đồng chí trong Ban chấp hành đảng ủy, HĐTV, Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên cùng 251 đại biểu được bầu từ các đơn vị trong toàn Công ty.

Phát biểu điều hành Đại hội đồng chí Nguyễn Văn Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Công ty nêu rõ mục đích, thủ tục tiến trình thực hiện công tác Cổ phần hóa Công ty. Sau một thời gian tích cực thực hiện các bước cổ phần hóa Công ty theo quy định, đến nay Bộ xây dựng đã phê duyệt giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa. Được sự nhất trí của Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty và lãnh đạo Tổng Công ty, Công ty tổ chức Đại hội CNVC bất thường lấy ý kiến người lao động thông qua dự thảo phương án cổ phần hóa Công ty.

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty đồng chí Bùi Hoàng Kiều - Phó bí thư Đảng ủy,TV HĐTV, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo tóm tắt dự thảo phương án cổ phần hóa Công ty với một số nội dung quan trọng: những căn cứ pháp lý, thực trạng của Công ty HUDS tại thời điểm cổ phần hóa, hình thức cổ phần hóa, căn cứ để lựa chọn hình thức cổ phần hóa, vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ, dự kiến số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phần, kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành, cơ cấu tổ chức của Công ty cổ phần kế hoạch sắp xếp lao động, tình hình sử dụng đất đai, kế hoạch sản xuất kinh doanh sau cổ phần hóa.

  Đồng chí: Nguyễn Thắng - Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐTV đọc báo cáo tóm tắt dự thảo điều lệ Công ty cổ phần.

Đồng chí Thiều Hữu Hảo - Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty đọc báo cáo Công đoàn tham gia công tác xây dựng Phương án Cổ phần hóa, quyết toán quỹ khen thưởng - phúc lợi và Công đoàn tham gia mua cổ phần ưu đãi.

Đồng chí: Nguyễn Văn Mạnh - Phó Giám đốc Công ty lên trình bày phương án người lao động mua cổ phần .

Sau khi nghe 4 bản báo cáo của Đoàn chủ tịch trình bày. Đại hội tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự đại hội đã có 4 ý kiến của các đại biểu tham dự đại hội góp ý vào dự thảo, 4 ý kiến đều nhất trí cao với các nội dung Đoàn Chủ tịch trình bày.

Đại hội tiến hành biểu quyết 100% cán bộ công nhân viên đã nhất chí thông qua nghị quyết đại hội gồm những nội dung: về phương án cổ phần hóa, điều lệ Công ty cổ phần, về quyết toán quỹ khen thưởng - phúc lợi và Công đoàn tham gia mua cổ phần ưu đãi, về phương án người lao động mua cổ phần ưu đãi.

 

Chia sẻ:

Đánh giá