Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật về phòng chống tham nhũng do Tổng Công ty HUD tổ chức.

Xem: 335 - ngày đăng: 19-11-2021

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Trung ương, Chính phủ và Bộ Xây dựng, Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác phòng, chống tham nhũng về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, ngày 17/11/2021, tại trụ sở chính, Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã phối hợp với Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo hình thức trực tiếp và trực tuyến để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công ty HUDS đã Thông báo triệu tập Đại biểu tham dự Hội nghị tuyên truyền, phổ biến luật về phòng chống tham nhũng trên bằng hình thức trực tuyến.

Hội nghị đã nghe đồng chí Ngô Xuân Quang, Phó Chánh thanh tra Bộ Xây dựng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV Tổng công ty cho biết, thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, ngay từ đầu năm, Đảng ủy, HĐTV Tổng công ty đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Tổng công ty. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ chương trình, kế hoạch của Tổng công ty, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của đơn vị để triển khai thực hiện có hiệu quả trong đơn vị.

Quán triệt sau khi Hội nghị kết thúc, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Công ty chỉ đạo, đề nghị lãnh đạo Công ty và lãnh đạo các Đơn vị trực thuộc, các cấp uỷ cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và có trách nhiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời yêu cầu Phòng Tổ chức hành chính là phòng đầu mối, chuyên trách về công tác phòng, chống tham nhũng kiểm tra, giám sát, báo cáo định kỳ về công tác thực hiện phòng, chống tham nhũng ở Công ty và các Đơn vị trực thuộc, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, qua đó xây dựng đội ngũ lãnh đạo, CBCNV Công ty trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá