Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ nhà ở và khu đô thị tăng cường việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID - 19

Xem: 3329 - ngày đăng: 10-03-2020

Trước tình hình thực tế, diễn biến phức tạp của dịch bệnh “Viêm đường hô hấp cấp COVID-19” từ ngày 6/3/2020. Ban lãnh đạo Công ty đã ban hành công văn số 305/CV-HUDS ngày 07/03/2020 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID - 19. Ngay từ đầu tuần toàn bộ CBNV và khách liên hệ công tác tại Văn phòng Công ty đã thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát trùng trước khi vào cơ quan làm việc. Các thông tin hình ảnh tuyền truyền, phổ biến phòng chống dịch tại nơi làm việc được niêm yết đầy đủ tại bảng tin Văn phòng Công ty.

Đối với các đơn vị trực thuộc, Công ty yêu cầu thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế và Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống dịch bệnh “Viêm đường hô hấp cấp COVID-19”. Đồng thời báo cáo ngay với cơ quan quản lý cấp trên khi đơn vị có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm COVID-19; tăng cường các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho CBNV.

Nhằm tuyên truyền, phòng chống dịch bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, website Công ty. Dưới đây là các biện pháp phòng chống ngăn ngừa dịch bệnh tại nơi làm việc cụ thể như sau:

Chia sẻ:

Đánh giá