Công ty HUDS tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho cán bộ, công nhân viên năm 2021.

Xem: 326 - ngày đăng: 18-11-2021

Để chăm lo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong Công ty cũng như thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Hàng năm Công ty HUDS tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV Công ty. Sáng ngày 03/11/2021 tại Văn phòng, Công ty HUDS phối hợp với Bệnh viện Xây dựng tổ chức khám sức khoẻ định kỳ đợt 1 cho CBCNV Công ty gồm Văn phòng Công ty, Xí nghiệp 1, Xí nghiệp 4 và Xí nghiệp 5.

Đợt 2 tổ chức vào ngày 18/11/2021 tại Văn phòng Xí nghiệp 3 cho CBCNV Văn phòng, nhân viên tại các Đội, Tổ Quản lý chung cư Xí nghiệp.

Hoạt động khám sức khoẻ tổng thể cho CBCNV toàn Công ty là hoạt động ý nghĩa, là trách nhiệm của Doanh nghiệp và là quyền lợi của Người lao động đã được quy định trong Luật lao động cũng như trong Thoả ước lao động tập thể của Công ty được Nhà nước ủng hộ và khuyến khích. Đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Công ty đối với Người lao động toàn Công ty. Qua mỗi đợt khám sức khoẻ định kỳ hàng năm giúp CBCNV phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý để điều trị kịp thời nhằm bảo vệ sức khoẻ cho Người lao động cũng là bảo vệ nguồn nhân lực của Công ty. Giúp tái tạo sức lao động để Người lao động đóng góp hiệu quả hơn nữa vào sự phát triển, lớn mạnh của Công ty trong tương lai.

Chia sẻ:

Đánh giá