Cán bộ lãnh đạo chủ chốt của HUD tham dự Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Đảng ủy khối DNTW tổ chức

Xem: 904 - ngày đăng: 04-05-2021
Nguồn: Tổng công ty HUD

CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA HUD THAM DỰ HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN BỒI DƯỠNG, CẬP NHẬT KIẾN THỨC DO ĐẢNG ỦY KHỐI DNTW TỔ CHỨC

Thực hiện Quy định 164-QĐ/TW ngày 01/02/2013 và Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch 03-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối về công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, ngày 29/4/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề, cập nhật kiến thức đợt 1, năm 2021 cho các đồng chí cán bộ, lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

 

Điểm cầu học tập của Đảng ủy Tổng công ty HUD

Phát biểu khai mạc Hội nghị,  đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW đã nhấn mạnh một số nội dung các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục triển khai nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nghiêm túc, có chất lượng.

Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe TS. Nguyễn Đức Kiên, Tổ trưởng tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ truyền đạt, làm rõ những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước.

Đồng chí Nguyễn Việt Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) đã chủ trì điểm cầu của Tổng công ty và có sự tham gia đầy đủ của các đồng chí được Đảng ủy Khối triệu tập dự Hội nghị.

Chia sẻ:

Đánh giá