Cán bộ, Đảng viên Công ty HUDS tham dự Hội nghị quán triệt Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Xem: 536 - ngày đăng: 23-02-2022

Thực hiện Kế hoạch số 644-KH/ĐU ngày 21/02/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Hội nghị trên theo hình thức trực tuyến để bảo đảm giãn cách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19.

Đảng uỷ Công ty đã có Thông báo số 167-TB/ĐU ngày 22/02/2022 về việc triệu tập và tổ chức cho Cán bộ, Đảng viên toàn Đảng bộ tham dự Hội nghị trực tuyến trên. Do số lượng Đảng viên đông (120 Đảng viên), sinh hoạt, làm việc tại nhiều Chi nhánh ở các địa phương khác nhau nên Công ty đã bố trí 07 điểm cầu kết nối với điểm cầu của Tổng công ty. Trong đó điểm cầu chính tại trụ sở Công ty; điểm cầu 2 tại Trung tâm dịch vụ Linh Đàm; điểm cầu 3 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1; điểm cầu số 4 và 5 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3; điểm cầu số 6 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4; điểm cầu số 7 tại Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. Phụ trách các điểm cầu là các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ hoặc Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh Công ty.

Điểm cầu số 1 – Trụ sở Công ty HUDS

Điểm cầu số 2 tại Chi nhánh Công ty - Trung tâm Dịch vụ Linh Đàm

Điểm cầu số 3 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 1

Điểm cầu số 4 và 5  tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 3

Điểm cầu số 6 tại Chi nhánh Công ty - Xí nghiệp 4

Điểm cầu số 7 Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh

Các đại biểu dự Hội nghị đã được Tiến sĩ Nguyễn Thị Tiếp, Báo cáo viên Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt các nội dung của Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Đây là Kết luận và Quy định được Bộ Chính trị ban hành sau Hội nghị Trung ương lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phát biểu khai mạc và kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty HUD đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của Kết luận 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW đối với công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Đồng chí nhấn mạnh, sau Hội nghị này, Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các tổ chức Đảng trực thuộc, các đồng chí cán bộ, đảng viên cần quán triệt và thống nhất thực hiện tốt các nội dung như: Không ngừng phổ biến, quán triệt để tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay. Việc tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết phải được thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, theo đúng nội dung, chương trình, kế hoạch đã đề ra; các cấp ủy đảng tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có hiệu quả, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận để củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng; kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” là chủ yếu, “chống” là quan trọng; các đồng chí cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị này tự nghiên cứu thêm tài liệu, viết thu hoạch cá nhân và nộp về các đảng ủy/chi ủy/chi bộ trực thuộc. Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các kết luận, quy định được Trung ương ban hành, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp, nhất là về xây dựng Đảng để tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, và trách nhiệm cụ thể của cá nhân; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong toàn Đảng bộ Tổng công ty; các tổ chức Đảng trực thuộc nghiên cứu bổ sung nội dung này vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp!

Chia sẻ:

Đánh giá